Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 3)

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 3)

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 3) Pallet EPAL 3 là một tiêu chuẩn mới của Pallet EPAL ở thị trường Châu Á. Pallet EPAL 3 phù hợp với đặc điểm địa phương và trên thế giới trong việc vận chuyển hàng hóa.Pallet EPAL EUR được sử dụng an toàn trên toàn thế giới.Pallet EPAL EUR đảm bảo cho việc …

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 1)

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 1)

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 1) Ngành vận tải trên thế giới sẽ đi vào sự bế tắc nếu không có Pallet EPAL EUR.Đây là chủng loại Pallet được sử dụng, trao đổi phổ biến nhất trên thế giới. Đặc biệt là được sử dụng ở Châu Âu. Số lượng được ước tính lên tới 450 tới 500 triệu chiếc đang được sử …