Showing 1–12 of 50 results

 • Pallet-nhựa-ICD-lót-sàn-PL09-LS-KT1200x1000x145mm-xanh6Pallet-nhựa-ICD-lót-sàn-PL09-LS-KT1200x1000x145mm-xanh5

  Pallet nhựa ICD Lót sàn PL09 1200x1000x145 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1200x1000x145 mm Trọng lượng sản phẩm: 16.8 ± 0.5 kg Chất liệu: Nhựa HDPE Màu sắc: Xanh dươngDANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA LÓT SÀN TỪ KHÓA: PALLET, PALLET ICD, PALLET LÓT SÀN ICD, PALLET NHỰA LÓT SÀN, PALLET NHỰA LÓT SÀN PL09-LS, PALLET PL09-LS
 • Pallet-nhựa-ICD-lót-sàn-PL07-LS-KT600x600x100mmPallet-nhựa-ICD-lót-sàn-PL07-LS-KT600x600x100mmls5

  Pallet Nhựa ICD Lót sàn PL07 600x600x100 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 600x600x100 mm Trọng lượng sản phẩm: 2.95 kg ± 1% Chất liệu: HDPE Màu sắc: Xanh dươngMÃ: PL07-LS DANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA LÓT SÀN TỪ KHÓA: PALLET 600X600X100 MM, PALLET NHỰA 600X600, PALLET NHỰA GIÁ RẺ, PALLET NHỰA LÓT SÀN GIÁ RẺ, PALLET NHỰA PL07-LS
 • Pallet-Nhựa-Lót-Sàn-PL03-LS-KT1200x1000x78mm-xanh3Pallet-Nhựa-Lót-Sàn-PL03-LS-KT1200x1000x78mm-xanh2

  Pallet Nhựa Lót sàn PL03 1200x1000x78 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1200x1000x78 mm Trọng lượng sản phẩm: 12 kg ± 0.3 Chất liệu: HDPE Màu sắc: Xanh dươngMÃ: PL03-LS DANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA LÓT SÀN TỪ KHÓA: PALLET NHỰA 1200X1000, PALLET NHỰA 1200X1000X78MM, PALLET NHỰA GIÁ RẺ, PALLET NHỰA LÓT SÀN, PALLET NHỰA LÓT SÀN GIÁ RẺ, PALLET NHỰA PL03-LS
 • Pallet-Nhựa-Lót-Sàn-PL02-LS-KT1200x1000x78mm-xanh1Pallet-Nhựa-Lót-Sàn-PL02-LS-KT1200x1000x78mm-xanh3

  Pallet nhựa ICD Lót sàn PL02 1200x1000x78 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1200x1000x78 mm Trọng lượng sản phẩm: 12.5 ± 0.3 kg Chất liệu: Nhựa HDPE Màu sắc: Xanh dươngMÃ: PL02-LS DANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA LÓT SÀN TỪ KHÓA: PALLET 1200X1000X78 MM, PALLET LÓT SÀN GIÁ RẺ, PALLET NHỰA 1200X1000, PALLET NHỰA GIÁ RẺ, PALLET NHỰA HDPE, PALLET NHỰA PL02-LS
 • Pallet-nhựa-lót-sàn-PL01-LS5Pallet-nhựa-lót-sàn-PL01-LS3

  Pallet nhựa ICD Lót sàn PL01 1200x1000x150 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1200x1000x150 mm Trọng lượng sản phẩm: 15.5 ± 0,04 kg Chất liệu: HDPE Màu sắc: Xanh dươngMÃ: PL01-LS DANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA LÓT SÀN TỪ KHÓA: PALLET 1200X1000X150 MM, PALLET GIÁ RẺ, PALLET NHỰA 1200X1000, PALLET NHỰA GÁI RẺ, PALLET NHỰA PL01-LS
 • ESD-pallet-1ESD-pallet-2

  Pallet nhựa ICD ESD 1200x800x145 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1200x800x145 mm Trọng lượng sản phẩm: 15.5 kg Chất liệu: HDPE Màu sắc: ĐenMÃ: PL-ESD DANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA XUẤT KHẨU TỪ KHÓA: ESD PALLET, PALLET 1200X800X145 MM, PALLET GIÁ RẺ, PALLET NHỰA GIÁ RẺ, PALLET NHỰA XUẤT KHẨU
 • Pallet-Nhựa-ICD-3-Chân-IPS-EMV1111-VN-RC-KT1100x1100x150mm-đen-1Pallet-Nhựa-ICD-3-Chân-IPS-EMV1111-VN-RC-KT1100x1100x150mm-đen-2

  Pallet nhựa ICD 3 chân IPS EMV1111 VN RB 1100x1100x150 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1100x1100x150 mm Trọng lượng sản phẩm: 13 ± 0,05 kg Chất liệu: nhựa HDPE tái sinh Tùy chọn: In Logo, In tên công ty,… Màu sắc: ĐenDANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA XUẤT KHẨU TỪ KHÓA: CÔNG TY SẢN XUẤT PALLET NHỰA, PALLET NHỰA, PALLET NHỰA 3 CHÂN 1100X1100X150MM, PALLET NHỰA 3 CHÂN 1100X1100X150MM MÀU ĐEN, PALLET NHỰA 3 CHÂN IPS EMV1111, PALLET NHỰA 3 CHÂN IPS EMV1111 VN RB, PALLET NHỰA 3 CHÂN LÕI SẮT IPS EMV1111, PALLET NHỰA GIÁ RẺ, PALLET NHỰA ICD
 • Pallet-nhựa-09LK-3-KT1100x1100x150mmPallet-nhua-PL09-LK-loai-3-mau-den-anh-3

  Pallet nhựa ICD Liền khối PL09-LK 1100x1100x150 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1100x1100x150 mm Trọng lượng sản phẩm: 10 ± 0.5 kg Chất liệu: Nhựa PP tái sinh Tùy chọn: In Logo, In tên công ty,… Màu sắc: ĐenMÃ: PL09-LK ĐEN DANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA XUẤT KHẨU, SẢN PHẨM BÁN CHẠY TỪ KHÓA: PALLET 1100X1100X150 MM, PALLET GIÁ RẺ, PALLET NHỰA, PALLET NHỰA 1100X1100X150MM, PALLET NHỰA GIÁ RẺ, PALLET NHỰA PL09-LK, PALLET NHỰA XUẤT KHẨU
 • Pallet-liền-khối-ICD-PL1280-KT1200x800x120-mm-đen-anh-1Pallet-liền-khối-ICD-PL1280-KT1200x800x120-mm-đen-anh-2

  Pallet nhựa ICD Liền khối PL1280-LK 1200x800x120 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1200x800x120 mm Trọng lượng sản phẩm: 7.5 ± 0,05 kg Chất liệu: Nhựa tái sinh Màu sắc: ĐenDANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA XUẤT KHẨU TỪ KHÓA: CÔNG TY SẢN XUẤT PALLET NHỰA, PALLER ICD GIÁ RẺ, PALLET 1208LK, PALLET ICD GIÁ RẺ, PALLET ICD LIỀN KHỐI ĐEN, PALLET ICD LK1280, PALLET LIỀN KHỐI 1280, PALLET NHỰA ICD
 • Pallet-nhua-lot-san-PL04-LS-anh-1Pallet-nhua-lot-san-PL04-LS-anh-2

  Pallet nhựa Lót sàn PL04 1000x600x100 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1000 x 600 x 100 mm Trọng lượng sản phẩm: 5,5 kg ± 5% Chất liệu: Nhựa HD/PP Màu sắc: Xanh dươngMÃ: IPS106010 DANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA LÓT SÀN, SẢN PHẨM BÁN CHẠY TỪ KHÓA: PALLET 1000X600X100MM, PALLET GIÁ RẺ, PALLET NHỰA 1000X600, PALLET NHỰA LÓT SÀN, PALLET NHỰA LÓT SÀN GIÁ RẺ, PALLET NHỰA PL04-LS
 • pallet-đen-nhựa-xuất-khẩu-KT-1300x1000x130-300x185pallet-đen1-nhựa-xuất-khẩu-KT-1300x1000x130

  Pallet nhựa ICD WLV1113A3 1300x1100x130 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1300x1100x130 mmTrọng lượng sản phẩm: 11,5 ± 0,05 kg Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Màu sắc: Đen, xanh nhạt, xanh đậmDANH MỤC: PALLET CÔNG NGHIỆP, PALLET NHỰA XUẤT KHẨU TỪ KHÓA: PALLET KE KHO, PALLET KT 1300X1100X130MM, PALLET NHỰA TỐT, PALLET NHỰA WLV1113A3, PALLET NHỰA XUẤT KHẨU, PALLET NHỰA XUẤT KHẨU TỐT
 • Pallet nhựa ICD PL15 1100x1100x125 mm

  Liên hệ

  Kích thước: 1100x1100x125 mm Trọng lượng sản phẩm: 8,5 ± 0,05 kg Chất liệu: HDPE chất lượng cao Màu sắc: Đen,..MÃ: PL15 DANH MỤC: PALLET NHỰA XUẤT KHẨU TỪ KHÓA: CÔNG TY SẢN XUẤT PALLET NHỰA, PALLET NHỰA, PALLET NHỰA ĐEN KT 1100X1100X125MM, PALLET NHỰA GIÁ RẺ, PALLET NHỰA ICD, PALLET NHỰA PL15, PALLET NHỰA XUẤT KHẨU