Hiệp hội Pallet Châu Âu – Epal – The European Pallet Association

Hiệp hội Pallet Châu Âu – Epal – The European Pallet Association

Hiệp hội Pallet Châu Âu - Epal - The European Pallet AssociationEPAL - Hiệp hội Pallet tiêu chuẩn Châu Âu được thành lập vào năm 1991, EPAL đã tập trung vào việc phát triển và đảm bảo việc phát triển thành công hệ thống vận tải của thế giới.EPAL trao giấy phép một cách cẩn thận cho các nhà …

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 3)

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 3)

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 3) Pallet EPAL 3 là một tiêu chuẩn mới của Pallet EPAL ở thị trường Châu Á. Pallet EPAL 3 phù hợp với đặc điểm địa phương và trên thế giới trong việc vận chuyển hàng hóa.Pallet EPAL EUR được sử dụng an toàn trên toàn thế giới.Pallet EPAL EUR đảm bảo cho việc …

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 1)

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 1)

Pallet gỗ thông EPAL EUR (EPAL 1) Ngành vận tải trên thế giới sẽ đi vào sự bế tắc nếu không có Pallet EPAL EUR.Đây là chủng loại Pallet được sử dụng, trao đổi phổ biến nhất trên thế giới. Đặc biệt là được sử dụng ở Châu Âu. Số lượng được ước tính lên tới 450 tới 500 triệu chiếc đang được sử …